בחינות בגרות - בחינת בגרות

תוכן [ הסתר ]

תעודת בגרות היא תעודה המוענקת במדינת ישראל לבוגרי בתי ספר או נבחני בחינות חיצוניות (בחינות בגרות אקסטרניות) שעברו בהצלחה בדרישות משרד החינוך.

הזמנת ידיעון בחינות בגרות

יחידות לימוד

רמת הקושי של כל בחינת בגרות המרכיבה את תעודת הבגרות מוגדרת באמצעות יחידות לימוד. ככל שמספר יחידות הלימוד גדול יותר, כך רמת הקושי של הבחינה גבוהה יותר, וכך כמות החומר הלימודי הנכלל בבחינה רב יותר. בחינות הבגרות יכולות להתחיל מרמת קושי של יחידת לימוד אחת, ולהגיע עד בחינות בנות חמש יחידות לימוד.

מקצועות חובה

חלק מבין בחינות הבגרות מוגדרות בתור בחינות חובה, כלומר בחינות שהתלמיד חייב לעשותן על מנת לקבל תעודת בגרות. המקצועות של בחינות חובה אלה נקראים מקצועות חובה. כיום מקצועות החובה הינם:

  • אזרחות - 1 יחידת לימוד
  • היסטוריה - 2 יחידות לימוד
  • תנ"ך - 2 יחידות לימוד
  • ספרות - 2 יחידות לימוד
  • מתמטיקה - 3 יחידות לימוד
  • הבעה עברית - 2 יחידות לימוד
  • אנגלית - 3 יחידות לימוד

תלמידים במגמות טכנולוגיות נבחנים בבחינת בגרות בנושא ידיעת העם בהיקף של 2 יחידות לימוד, וזאת במקום הבחינות באזרחות ובהיסטוריה.

רישום לבחינות בגרות

פתיחת תיק נבחן אינה מספיקה לשם הרשמה לבחינות הבגרות. לשם סיום הרישום לבחינה יש לשלם שובר למקצועות שבהם מעוניין התלמיד להיבחן. את התשלום ניתן לשלם בבנק הדואר בתאריכים הנקובים על גבי השובר. יש לברר קודם לתשלום מהו התעריף לתשלום עבור יחידת לימוד במועד הרצוי.

לאחר ביצוע התשלום בבנק הדואר תישלח אל ביתו של הנבחן "הודעת רישום לבחינות" שבה יפורטו המקצועות אליהם נרשם התלמיד, המיקום של הבחינה וחומר העזר המותר בשימוש בבחינה זו. את מיקום הבחינה לא יוכל התלמיד לשנות, והוא נקבע על פי מקום המגורים המופיע בתיק הנבחן.

במידה ולא קיבלתם את ההודעה לנרשם, או שבהודעה אותה קיבלתם נפלו טעויות, עליכם לפנות אל השלוחה עם הקבלות על התשלום אותן קיבלתם בבנק הדואר לשם הסדרת הרישום.

הרשמה מאוחרת לבחינות הבגרות

במידה ותלמיד אחר להרשם לבחינת הבגרות במועד הרצוי, יוכל התלמיד לעשות זאת ערב הבחינה באמצעות הרשמה במרב"ג (מרכז בחינה גמיש). משרד החינוך מפרסם כחודש לפני בחינת הבגרות הראשונה הודעה על-פיה תלמידים יוכלו להירשם ביום שלפני כל בחינה לבחינה המתקיימת ביום למחרת במספר מצומצם של מרכזים. עם זאת, במידה ונרשמתם במסגרת אחד מן המרכזים הללו, אז תאלצו לעבור את הבחינה באותו המרכז ולא בבית הספר שלכם. בנוסף, המחיר לרישום במסגרת המרכזים הללו הינו כפול, וכל התנאים המותאמים שאושרו לכם בבית הספר (הארכת זמן וכו') לא ינתנו בבחינה במרב"ג!

נבחני משנה אינטרניים יצטרכו לגשת לבית ספרם קודם להגעתם למרב"ג על מנת לקבל מבית הספר טופס הרשמה למרב"ג. נבחנים אקסטרניים יתייצבו ישירות במרב"ג, ואין הם צריכים לגשת קודם לכן אל שלוחה לנבחנים אקסטרניים.

בחינות בגרות בחו"ל

קיימת אפשרות להיבחן בבחינות הבגרות בחו"ל. הבחינות בחו"ל נערכות במועד קיץ בלבד, ונערכות בנציגות הרשמית של ישראל הקרובה למקום מגוריו של הנבחן. ההרשמה לבחינות, נערכת מ-1 בינואר ועד 15 במרס. פתיחת התיק תעשה באמצעות שלוחות הבחינות והתיקים יועברו לשלוחת ירושלים. התעריף ליחידת בחינה, גבוה מזה שבישראל, ויש לברר מהו לפני כל מועד רישום.