בחינות בגרות אקסטרניות - בגרות אקסטרנית

תוכן [ הסתר ]

תלמיד אקסטרני יוכל לגשת להיבחן במסגרת בחינות בגרות אקסטרניות, כלומר מבלי שבית ספר מסויים יגיש אותו לבחינה. במקרים אלו לא יקבל התלמיד ציון מגן, והציון שיופיע לו בתוך תעודת הבגרות הוא הציון אותו הוא קיבל בבחינות הבגרות עצמן. תלמיד יוגדר בתור תלמיד אקסטרני בכמה מקרים:

  • התלמיד לא סיים 12 שנות לימוד בבית ספר
  • התלמיד סיים כיתה י"ב בבית ספר, אך לא נבחן בשום בחינות בגרות חיצונית
  • התלמיד המיר את התיק שלו במשרד החינוך לתיק אקסטרני

הזמנת ידיעון בחינות בגרות

מועדי בחינות אסטרניות

קיימים שני מועדי בחינות בגרות אקסטרניות אליהם ניתן לגשת:

  • מועד קיץ: מאי-יולי
  • מועד חורף: ינואר פברואר

מועדי פתיחת תיק נבחן אקסטרני וההרשמה לבחינות הבגרות האקסטרניות הם:

  • לבחינות במועד הקיץ מ-1 בינואר ועד 31 במרס.
  • לבחינות במועד החורף: מ-1 באוגוסט ועד 31 באוקטובר.

את ההרשמה להיבחן בבחינת בגרות אקסטרנית ניתן לבצע בשלוחות האגף לבחינות, לפי בחירתו של הנבחן. לצורך פתיחת התיק, על הנבחן לגשת לשלוחת הבחינות עם: תעודת זהות, דמי פתיחת תיק הנבחן ושתי תמונות דרכון. במקום ימלא התלמיד "שאלון למועמד לבחינות החיצוניות". בעת פתיחת התיק יקבל הנבחן אישור על פתיחת התיק, חוברת "תקנון ותדריך לנבחן החיצון" ושוברי הרשמה לכל המקצועות שבחר.

כדאי לשים לב כי לא כל הבחינות ולא כל השאלונים נערכים במועד החורף, ולכן כדאי לברר האם הבחינה והשאלון בהם ברצונכם להיבחן נערכים במועד בו ברצונכם להיבחן.

נבחן משנה אינטרני

תלמיד שסיים בית ספר תיכון, ובמהלך לימודיו ניגש לפחות לבחינת בגרות חיצונית אחת, אך לא המיר את התיק שלו במשרד החינוך לתיק אקסטרני מוגדר בתור נבחן משנה אינטרני. נבחן מסוג זה יוכל להמשיך להיבחן דרך בית ספרו על מנת להשלים את לימודיו או לשפר את ציוניו. במידה והתלמיד בוחר לעשות זאת, הוא יכול גם להחליט לפתוח תיק נבחן אקסטרני, ולהמשיך לעבור בחינות בגרות נוספות בתור תלמיד אקסטרני.