דגשים בכתיבת עבודות אקדמיות

סטודנטים המתחילים את דרכם באקדמיה, פוגשים לעתים קרובות באתגר הסתגלותי הנובע מן הסטנדרטים הנוקשים והקפדניים בהם נוהגים המוסדות האקדמיים בכל רחבי העולם. אחד מן ההיבטים הללו בא לידי ביטוי באופן מודגש בעת כתיבתן של מטלות אקדמיות הנדרשות כחלק מן התואר.

לצד העובדה שהמטלה האקדמית נועדה לבחון את כישורי המחקר של הסטודנטים, יכולותיהם לענות על שאלות מחקר באופן רהוט ומפורט, הרי שהמטלה כל שכן נועדה לבדוק כי הסטודנטים עומדים בכל הקריטריונים הנהוגים באקדמיה, זאת לרבות אופי המחקר, דרך הכתיבה וביסוס הטיעונים על סמך מקורות מחקריים המוצגים באופן ברור ונהיר.

יכולת כתיבה גבוהה לצד עמידה בקריטריונים הנדרשים לכתיבת העבודה האקדמית אם כן, הם בגדר הכרח, ויש בהם כדי להשפיע באופן ניכר על הציון הסופי של הסטודנטים. להלן מספר דגשים אותם מוטב להכיר בעת כתיבת עבודה אקדמית.

קריאה מקורות המחקר קודמת לכתיבה

אל תמהרו לפתוח את המחשב ולהתחיל במלאכת הכתיבה עצמה; הקדישו את הזמן לבדיקת מקורות המחקר שמצאתם.

לאחר שתקראו את מקורות המחקר, תוכלו להרגיש גם בעצמכם כיצד אתם מתחילים להתוות את הכרונולוגיה של הפרקים השונים, ותדעו לפחות באופן כללי, כיצד אתם רוצים להציג את העבודה ולבסס אט-אט את המענה על שאלת המחקר.

כדאי לדעת כי קריאה מקדימה של מקורות המחקר יכולה גם לשנות מעט את שאלת המחקר (אז תוכלו להגיש זאת למרצה), וכן קריאה של מקור מחקרי אחד, יכולה להסב את תשומת ליבכם למקור אותו המחקר נשען עליו, ומשם לגלות מקורות נוספים לכתיבת העבודה.

בהירות ודיוק

בלב הכתיבה האקדמית עומדת השאיפה לבהירות ודיוק. יש להעביר את הרעיונות לקוראים בצורה ברורה, תמציתית ומובנת עבור הקהל המיועד.

עמימות וחוסר בהירות באשר לנקודות אותן הכותב או הכותבת מבקשים להעביר, יכולה להחליש את הטיעונים, ולהשפיע באופן ניכר על הציון הסופי של העבודה האקדמית.

חשוב להשתמש בשפה רהוטה ומדויקת, וישנם גם סטודנטים רבים הנעזרים בשירותיהם של עורכים לשוניים אשר עוברים על המטלות בטרם ההגשה ועורכים הגהה מסודרת.

חשיבה ביקורתית

זכרו כל העת, כי כתיבתה של מטלה אקדמית לא נועדה 'ללעוס' את החומר הקיים ולהציג אותו לקוראים בדרך משוכתבת ותו לא.

עליכם לעבד את המקורות המחקריים השונים להם נחשפתם, ולהפגין כישורי חשיבה ביקורתית היוצרים סינתזה בין נקודות המבט המגוונות המשתקפות מן המקורות עליהם הסתמכתם.

בין היתר, על הסטודנטים להראות חשיבה ביקורתית אשר נוהגת להטיל ספק בהנחות הקיימות, ולהציג נקודות מבט נוספות מזוויות שונות ומנומקות.

ביסוס הטיעונים

סימן ההיכר המובהק של כתיבה אקדמית הוא ההסתמכות על ראיות התומכות בטענות הכותבים.

הקפידו על כללי הציטוט הנדרשים והציגו באופן מלא וברור את המקורות עליהם ביססתם כל פסקה ופסקה בעת כתיבת המטלה האקדמית.

היבטים טכניים שכאלו לא אחת 'מפילים' את הסטודנטים ופוגעים בציון הסופי שלא לצורך.