האוניברסיטה הפתוחה

תוכן [ הסתר ]

האוניברסיטה הפתוחה הוקמה באפריל 1974, ומאז הקמתה למדו בה כ-39 אלף סטודנטים. מבין האוניברסיטאות הקיימות כיום בארץ, רק האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים מסגרת של "לימוד מרחוק", בה הסטודנט בוחר לעצמו את זמני הלימוד המתאימים לו. בצורה זו יכול גם סטודנט העובד במשרה מלאה ללמוד במקביל לעבודתו לתואר אקדמי במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. צורת לימודים ייחודית זו מאפשרת גם לחסרי תעודת בגרות, חיילים ואף תיכוניסטים להשלים תואר בזמנם החופשי.

האוניברסיטה הפתוחה

אתר האוניברסיטה הפתוחה

תואר אקדמי מוכר

תואר מטעם האוניברסיטה הפתחה הינו תואר אקדמי-אוניברסיטאי לכל דבר, ובוגרי האוניברסיטה יכולים להמשיך ללימודי תואר שני במסגרת אוניברסיטאות האחרות (זאת על סמך דרישות הקבלה באותן אוניברסיטאות).

תנאי קבלה

האוניברסיטה הפתוחה אינה מעמידה תנאי קבלה,מאחר ונקודת ההנחה היא שסינון התלמידים יבוצע על ידי הלימודים עצמם, כך שמי שאינו מתאים ללימודים אקדמיים לא יצליח לסיים את חוק לימודיו, ולא יקבל תואר. עם זאת במהלך הלימודים על הסטודנטים לעבור מבחני אנגלית בדומה לשאר האוניברסיטאות.

שיטת הלימוד

שיטת הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה מבוססת בעיקר על חומר כתוב, ולכן אין חובת השתתפות בשיעורים הפרונטליים, והסטודנטים יכולים ללמוד מביתם. עם זאת, קיימת חובת הגשת תרגילי בית ועבודות בית. בסיום כל קורס, על הסטודנט לעמוד בהצלחה בבחינות סיום הקורס. כל קורס מלווה בספרי לימוד המכסים את נושאי הלימוד באותו הקורס, אשר מוגדרים על-ידי תוכנית הלימודים. האוניברסיטה הפתוחה עושה שימוש נרחב באינטרנט לצורך קבוצות לימוד, הגשת תרגילי בית ואף לשמיעת הרצאות מקווננות.

לימוד משולב דרך מכללה

למרות שלימודי האוניברסיטה הפתוחה אינם מחייבים השתתפות בהרצאות בפועל, ישנם מוסדות אשר מלווים את מהלך הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה. מוסדות אלו מקיימים תוכנית לימודים מסודרת, הכוללת הרצאות ומתן עבודות בית בהתאם לתוכנית הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה. בצורה זו יכולים סטדנטים להנות גם מיתרונות הקבלה הקלה יחסית של האוניברסיטה הפתוחה, וגם לזכות בצורת לימוד מסודרת כבכל שאר האוניברסיטאות. דוגמה למוסד אשר בו ניתן ללמוד לפי תוכנית הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה היא מכללת רמת גן. יתרונה של השיטה אותה מציעה מכללת רמת גן על פני מכללות אחרות הוא בכך שהתואר אותו מקבלים הבוגרים (במסלולי הלימוד המתאימים) הינו תואר אוניברסיטאי אקדמי ולא תואר של מכללה.