המכללה האקדמית לחינוך אורנים - מכללת אורנים

תוכן [ הסתר ]

המכללה האקדמית לחינוך אורנים היא בין המכללות לחינוך הגדולות והוותיקות בארץ. המכללה ממוקמת על גבעת אורנים ליד קרית טבעון. מכללת אורנים הוקמה בשנת 1951. במכללה לומדים כיום כ-5000 סטודנטים הלומדים במסגרת מגוון רחב של תחומי לימוד אקדמיים, כולל שלושה מסלולים ללימודי תואר שני.

במסגרת המכללה ניתן ללמוד בארבעה מסלולים עיקריים:

 • חינוך
 • חינוך והוראה
 • מדעים מדוייקים
 • חברה ורוח

חינוך

המכללה האקדמית לחינוך אורנים מציעה שני מסלולים לתואר שני בתחום החינוך.

המסלול הראשון הינו מסלול לימוד לתואר שני בנושא הוראה רב תחומית. במסגרת מסלול זה מוענק לבוגרים תואר שני M.Ed בהוראה רב תחומית. תואר זה מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. משך הלימודים במסלול הינו שנתיים.

המסלול השני הינו מסלול לימוד לתואר שני בנושא ייעוץ חינוכי. במסגרת מסלול זה מוענק לבוגרים תואר שני M.Ed בייעוץ חינוכי. תואר זה מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. משך הלימודים במסלול הינו שנתיים.

הפקולטה לחינוך

מכללת אורנים מציעה שישה מסלולים לקראת תואר ראשון בתחום החינוך וההוראה.

חינוך והתפתחות בגילאים הצעירים. מסלול זה נועד למי שמעוניין לעסוק בהוראה וחינוך לגילאים לידה עד שמונה. במסלול זה שלושה נתינים עיקריים:

 • נתיב גננות ? המכשיר גננות לעבודה בגילאי לידה עד שש.
 • נתיב מורות גננות - המכשיר לעבודה בגילאי שלוש עד שמונה.
 • נתיב גננות בהתמחות חינוך מיוחד - המכשיר לעבודה בגילאי שלוש עד שש, בגנים רגילים, גנים משלבים וגני חינוך מיוחד.

הכשרת מורים לבית הספר היסודי. תוכנית זו ממוקדת למעוניינים בהכשרה לתפקידי חינוך והוראה בבית הספר היסודי. משך הלימוד במסלול זה הינו ארבע שנים, כשבשנה הרביעית יכול הסטודנט לעבוד כמורה בבית ספר במסגרת סטאז' תוך שילוב לימודים חלקיים. התואר הינו דו-חוגי הנלמד בשילוב עם הכשרה לחינוך והוראה לביה"ס היסודי (תעודת הוראה).

התמחות בטבע ומדע. תוכנית זו מיועדת למי שמעוניין לעסוק בהוראת מדעים בבית הספר היסודי, בחינוך המיוחד ובגיל הרך. את התואר ניתן ללמוד בארבעה מסגרות שונות:

 • טבע ומדע כחוג בחירה במסלול לחינוך והוראה לכיתות יסוד.
 • טבע ומדע כחוג נוסף ללומדים בחוג לחינוך מיוחד.
 • התמחות טבע ומדע בחוג להתפתחות בגילאים הצעירים.
 • מקבץ טבע ומדע בחוג הרב תחומי בפקולטה למדעי החברה והרוח.

התמחות במתמטיקה. תוכנית זו מיועדת למי שמעוניין לעסוק בהוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי ובחינוך המיוחד.

חינוך מיוחד. מטרת חוג זה הינה להכשיר את הסטודנט הכשרה אקדמית, להוראה ולעבודה חינוכית-טיפולית עם ילדים במגוון רחב של לקויות. ילדים עם לקויות למידה, פיגור שכלי, אוטיזם, מוגבלויות פיזיות, לקויות שפה ותקשורת, הפרעה רגשית או הפרעה התנהגותית. תוכנית הלימודים משלבת הכשרה פרופסיונאלית לקראת זכאות לתעודת הוראה ממשרד החינוך, בתחום החינוך המיוחד בגילאי 6-21 בד בבד עם הכשרה אקדמית. הלימודים בחוג היא במסגרת דו חוגית בשילוב עם חוג נוסף. משך הלימודים בחוג הינו ארבע שנים לתואר בוגר בחינוך מיוחד ותעודת הוראה. הלימודים כוללים התנסות מעמיקה במסגרות החינוך המיוחד ובמסגרות משלבות. במהלך השנה הרביעית הלימודים חלקיים בלבד.

היחידה להכשרת מורים (לביה"ס העל-יסודי). במסגרת יחידה זו מוכשרים מורים המעוניינים לעסוק בהוראה בבתי הספר העל יסודיים. התחומים בהם עוסקת היחידה הם:

 • מדעי הרוח (חוגי לימוד לתואר B.A) - מקרא, ספרות דרמה ומבע יצירתי, מחשבת ישראל, לשון עברית, היסטוריה, שפה וספרות אנגלית.
 • מדעי החברה (חוגי לימוד לתואר B.Ed) - גאוגרפיה ולימודי סביבה, סוציולוגיה, אזרחות ולימודי דמוקרטיה, חינוך חברתי קהילתי, תקשורת, אמנות והחוג להוראת השפה הערבית.
 • מדעים מדוייקים (חוגי לימוד לתואר B.A או B.Sc) - מתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה וביולוגיה.

ניתן ללמוד במסלול לימודים חד חוגי המעניק תעודת הוראה כפולה, לביה"ס היסודי והעל-יסודי או תעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי בלבד. כמו כן ניתן ללמוד במסלול דו חוגי לקבלת תעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי בלבד.

מדעים מדוייקים

המכללה האקדמית לחינוך אורנים מציעה ארבעה מסלולים לקראת תואר ראשון בתחום המדעים המדוייקים. המסלולים הינם בתחומים הבאים:

 • ביולוגיה

תואר ראשון B.Sc בביולוגיה של אוניברסיטת חיפה. אפשרות לתעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי. התואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. משך הלימוד לתואר הינו 3 שנים או 4 שנים במסלול משולב תעודת הוראה.

 • מדעי המחשב

תואר ראשון B.Sc במדעי המחשב של אוניברסיטת חיפה. אפשרות לתעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי. התואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. משך הלימוד לתואר הינו 3 שנים או 4 שנים במסלול משולב תעודת הוראה.

 • מתמטיקה

תואר ראשון B.Sc במתמטיקה של אוניברסיטת חיפה. אפשרות לתעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי. התואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. משך הלימוד לתואר הינו 3 שנים או 4 שנים במסלול משולב תעודת הוראה.

 • פיזיקה

תואר ראשון B.Sc בפיזיקה של אוניברסיטת חיפה. אפשרות לתעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי. התואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. משך הלימוד לתואר הינו 3 שנים או 4 שנים במסלול משולב תעודת הוראה.

מדעי החברה והרוח

מכללת אורנים מציעה מסלול לקראת תואר ראשון בתחום מדעי החברה והרוח. התואר הינו תואר B.A במדעי החברה והרוח של מכללת אורנים כולל תעודת הוראה לביה"ס העל יסודי במסלול מדעי החברה והרוח (20 חוגים). התואר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. משך הלימודים לקראת התואר הינו ארבע שנים.