לימודי חשבונאות וראיית חשבון

תוכן [ הסתר ]

מטרתם של לימודי חשבונאות הינה להכשיר את בוגר החוג לקראת הסמכתו לתואר רואה חשבון מוסמך ולקבלת רישון מקצועי של "רואה חשבון". הלימודים בחוג נותנים לתלמיד את הידע הנדרש על מנת לקבל על עצמו תפקידים מרכזיים בתחומים כמו ניהול כספים, חשבות ועוד.

לימודי חשבונאות

לימודי חשבונאות כוללים לימודים מתחומים שונים, ובינהם חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונות, משפטים, מסים, ניהול, כלכלה, סטטיסטיקה ועוד. לימודים אלו מאפשרים לבוגר הבנה מעמיקה בתחומים הדורשים ידע מקצועי ספציפי כמו מימון, כספים וחשבונאות.

מסלולי לימוד ראיית חשבון

כיום ניתן לבחון לימודי ראיית חשבון בישראל בשני מסלולים עיקריים:

  • לימודי ראיית חשבון במסגרת חוץ אקדמית: בשיטת לימוד זו יכול הנבחן לגשת בצורה עצמאית אל מבחני מועצת רואי החשבון.
  • לימודי ראיית חשבון במסגרת אקדמית: בשיטת לימוד זו לומד התלמיד לימודי כלכלה או מנהל עסקים עם התמחות ראשית בחשבונאות. לימודי תואר אקדמי זה מתפרסים על פני שלוש שנות לימוד אקדמיות.

לימודים במסלול אקדמי

עם סיום לימודיהם, ועם קבלת התואר "בוגר אוניברסיטה" בחשבונאות, יכולים הבוגרים להתחיל בהתמחות (סטאז') בראיית חשבון. התמחות זו אורכת שנתיים. לאחר סיום התואר צריך התלמיד לסיים בהצלחה את לימודי שנת ההשלמה בחשבונאות, במהלכה יעבור התלמיד קורסים ייחודיים בנושאי חשבונאות שלא כלולים במסגרת התואר האקדמי הבסיסי.

בוגר שסיים את לימודי התואר ושנת ההשלמה בחשבונאות זכאי ל-13 פטורים מתוך 15 מבחני מועצת רואי החשבון בישראל. שתי הבחינות בהן יאלץ התלמיד להיבחן הן ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות.

גישה עצמאית לבחינת מועצת רואי החשבון

מי שבחר לגשת ישירות אל מבחני מועצת רואי החשבון, יאלץ לעבור את כל המבחנים על מנת לקבל את הסכמתו בתור רואה חשבון.

בחינות מועצת רואי החשבון

בחינות מועצת רואי החשבון נערכות פעמיים בשנה - באביב ובסתיו. בכל מועד נערכות 15 בחינות הנחלקות ל-4 שלבים. בכל שנה ניגשים לבחינה בין 17,000 ל-20,000 נבחנים. הבחינות נערכות בכתב ובעברית.

על מנת להיבחן בבחינה יש להגיש בקשה למועצת רואי החשבון לפני מועד הבחינה. אל הבקשה יש לצרף לבקשת רישום לבחינות הביניים יש לצרף תעודת בגרות או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך להשכלה תיכונית. בנוסף יש למלא טופס פרטים אישיים ולשלם אגרת בחינה בבנק הדואר.

תפקידי רואה חשבון

החלק המוכר ביותר מבין תפקידיו של רואה חשבון הוא ביקורת חשבונות בה מחויבת על פי חוק כל חברה בישראל. על פי החוק חייב כל דוח כספי להיות מבוקר על ידי רואה חשבון מוסמך, שיחווה את דעתו על הדוחות ועל התאמתם לכללים החשבונאים המקובלים. זהו כיום תחום העיסוק העיקרי של רואי חשבון בישראל.

בנוסף אל שירותי ביקורת החשבונות, יכול רואה חשבון לספק שירותים נלווים רבים, הכוללים ייעוץ בנושאי מס, ייעוץ בנושאי כספים, ייצוג החברה בפני שלטונות המס ועוד. בשל הידע המיוחד אותו אוספים רואי חשבון בעבודתם, הפכו רואי חשבון למבוקשים לעמדות ניהול בכירות בחברות וארגונים בהן תופסים הנושאים הפיננסיים מקום מרכזי. העמדות אותן תופסים רואי חשבון בחברות כוללות עמדות ניהול כספים, ניהול פיננסי, גזברות, בנקאות, ייעוץ השקעות, ניהול תקציבים, ביקורת פנימית, חשבות וניהול כללי.