מבנה המבחן הפסיכומטרי

תוכן [ הסתר ]

מבחן פסיכומטרי בוחן יכולות בשלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית.

הזמנת ידיעונים מרוכזת - הכנה לפסיכומטרי

 • חשיבה מילולית - הפרקים העוסקים בבחינת חשיבה מילולית של המבחן נועדו לבדוק את אוצר המילים של הנבחן, את יכולתו לזהות ולאפיין את הקשר בין מילים שונות, לנתח קטעי קריאה מורכבים, ולהסיק מסקנות לוגיות מנתונים המוצגים לו. כל אחת מן הפרקים העוסקים בחשיבה מילולית כולל בדרך כלל 30 שאלות בחירה מרובה (שאלות אמריקאיות).
 • חשיבה כמותית - הפרקים העוסקים בחשיבה הכמותית של הנבחן נועדו לבדוק את מידת יכולתו של הנבחן לנתח נתונים מספריים, את יכולתו לפתור בעיות כמותיות ואת יכולתו לנתח תרשימים שונים. הידע הנדרש לצורך החלק הכמותי הוא מתמטיקה ברמת שלוש יחידות לימוד, לדוגמא: שברים, חזקות, שורשים, משוואות בנעלם אחד וגיאומטריה. כל אחד מן הפרקים העוסקים בחשיבה מילולית כולל בדרך כלל 25 שאלות בחירה מרובה (שאלות אמריקאיות).
 • אנגלית - הפרקים העוסקים בבדירת רמת האנגלית של הנבחן נועדו לבדוק את שליטתו בשפה, את אוצר המילים שלו ואת יכולתו לקרוא קטעי קריאה מורכבים בשפה האנגלית, ולהבין אותם. רק אחד מן הפרקים העוסקים באנגלית כולל בדרך כלל בין 27 ל-29 שאלות בחירה מרובה (שאלות אמריקאיות).

מבחן הפסיכומטרי מורכב משמונה פרקים, שני פרקים מכל תחום. בנוסף, מתווספים אל המבחן בכל מחזור שני פרקים נוספים הנבחרים באופן אקראי, שנועדו לאפשר למכון הארצי לבחינות והערכה לבדוק שאלות חדשות ולצורך אימות נתונים שונים לגבי המבחן. פרקים נוספים אלו נקראים פרקי פיילוט. הנבחן לא יכול לדעת מהם פרקי הפיילוט ומהם הפרקים שנכללים בציונו מאחר וסדר הפרקים משתנה ממבחן למבחן.

לכל אחד מחלקי הבחינה מוקצבות 25 דקות (ללא תלות במספר השאלות באותו חלק), במסגרתם רשאי הנבחן לענות רק על שאלות אותו הפרק (אין הנבחן רשאי לחזור אל פרקים קודמים גם אם נותר לו זמן פנוי) או להתחיל את המבחן הבא לפני הזמן. בסך הכל נמשך מבחן פסיכומטרי שלוש שעות ועשרים דקות ברצף (ללא הפסקה!). כל הנבחנים מתחילים את הבחינה ביחד, ועוברים מפרק לפרק ביחד.

נקודה חשובה לגבי המבחן - הציון אינו יורד כתוצאה מתשובה שגויה, ולכן גם במידה ואינכם יודעים את התשובה הנכונה, כדאי מאד לנחש!

הציוד אותו מותר להביא אל הבחינה הוא מצומצם ביותר: עפרון, מחק, אוכל ושתייה. אין להביא דפי טיוטא, מחשבון, סרגל או מילון.

רישום לבחינה הפסיכומטרית

הבחינה הפסיכומטרית נערכת בחמישה מועדים במהלך השנה: מועד אוקטובר, מועד דצמבר, מועד פברואר, מועד אפריל ומועד יולי. אם בצונכם להיבחן באחד מן המועדים הללו, עליכם להרשם עד חודשיים לפני מועד הבחינה באמצעות ערכת הרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית אותה ניתן לרכוש בכל חנויות הספרים האוניברסיטאיות, ברשת סטימצקי ובחנויות נוספות בעלות של כחמישים ש"ח. בנוסף ניתן לפנות ישירות אל המרכז הארצי לבחינות והערכה, ולרכוש ערכת רישום.

לאחר קבלת ערכת הרשמה, יש למלא את טופס הרישום בערכה, לשלם כ-435 ש"ח דמי רישום לבחינה בבנק הדואר, ושולחים את הטופס עם הקבלה על התשלום אל המרכז הארצי לבחינות והערכה. אל הנרשם תישלח בדואר חוזר הודעה על קבלת הרישום שלו, ועל המועד והמיקום המדוייק בהם עליו להיבחן.

הבחינות הפסיכומטריות נערכות בדרך כלל בחמשת האוניברסיטאות בארץ: אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת באר-שבע. במועד אפריל הבחינה נערכת גם באילת, ובמועד יולי הבחינה נערכת גם בתל-חי.

מי שמעוניין לשפר ציון פסיכומטרי חייב להמתין לפחות ארבעה חודשים בין בחינה לבחינה.

קביעת הציון הסופי

לצורך קביעת הציון הסופי של הנבחן משוקללים ציוניו בשלושת חלקי המבחן, כשהחלק העוסק באנגלית מקבל רק מחצית מן המשקל של שני החלקים האחרים. סולם הציונים במבחן נע בין 200 ל-800, ובכל מועד הציונים שהתקבלו מותאמים אל תוצאות כלליות של מבחני העבר, כך שאין חשיבות למועד בו נבחנתם.

 • הציון הממוצע בבחינה הפסיכומטרית הוא 555
 • כ-30% מן הנבחנים מקבלים ציון גבוה מ-600 נקודות
 • כ-5% מן הנבחנים מקבלים ציון גבוה מ-700 נקודות

התוקף של ציון פסיכומטרי

לאחר שעברתם בחינה פסיכומטרית, תוכלי לעשות שימוש בציון הפסיכומטרי אותו קיבלתם בכדי להתקבל ללימודים באוניברסיטה במהלך שבע שנים מיום ביצוע הבחינה. במידה ועברתם מבחן פסיכומטרי יותר מפעם אחת, יחשב עבורכם הציון הגבוה מבין הציונים אותם קיבלתם במבחנים השונים, אל ישנם מוסדות בהם הציון האחרון הוא הקובע, ולכן כדאי לברר את הנושא מראש במוסד הלימודים בו אתם מעוניינים ללמוד.

קבלת תוצאות מבחן פסיכומטרי

את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקבלו בדואר, ובנוסף תוכלו לקבל את התוצאות באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה. התוצאות יופיעו באתר המרכז סמוך להעברתם אל מוסדות הלימוד, ולמשך 30 יום לאחר מכן. על מנת לצפות בציון שלכם תתבקשו לספק פרטים אישיים (שם ומספר תעודת זהות) ומספר אסתמכא המופיע בראש ספח הקבלה לנבחן.

מבחנים בשפות אחרות

את הבחינה הפסיכומטרית ניתן לעבור באחת משש שפות:

 • עברית
 • ערבית
 • רוסית
 • צרפתית
 • ספרדית
 • נוסח משולב אנגלית

בחינות בשפות שאינן עברית מתקיימות בחלק מן המועדים בלבד, ולכן יש לברר קודם לרישום לבחינה האם במועד הרצוי אכן מתקיימות בחינות בשפות נוספות. בנוסף, חשוב לדעת כי הבחינות בשפות השונות אינן מתקיימות בכל אזורי הבחינה, ולכן יתכן כי במידה ונרשמת לבחינה בשפה שאינה עברית, תשובץ לבצע את הבחינה במקום אחר בארץ מזה שביקשת.

ביצוע בחינה בחו"ל

הבחינות הפסיכומטריות נערכות גם במדינות אחדות באירופה, בארה"ב ובדרום אמריקה (מותנה במספר הנרשמים). טופס ההרשמה לבחינה בחוץ לארץ והתשלום בעבור הבחינה שונים מן הנהוג בבחינות בארץ. לקבלת טופס הרשמה ופרטים נוספים יש לפנות ליחידה לבחינות חו"ל במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.