פסיכוטכני - בחינה פסיכוטכנית - מבחן פסיכוטכני

תוכן [ הסתר ]

מבחן פסיכוטכני הוא כלי מיון וסינון, המהווה חלק מהותי מתנאי הקבלה הנדרשים בארגונים רבים ובמוסדות השכלה מקצועיים בארץ, לרבות: צה"ל, חברות השמה ומוסדות השכלה אקדמיים המתמחים במקצועות האומנות, העיצוב והאדריכלות על גווניהם השונים.

באופן כללי, מבחן פסיכוטכני מורכב ממספר חלקים עיקריים: חלק פסיכולוגי, חלק כמותי, חלק מילולי וחלק צורני, כאשר אופיו של המבחן הפסיכוטכני במוסדות ההשכלה המקצועיים לעיצוב, אומנות ואדריכלות מוכוון יותר לבדיקת כישורים אישיים פסיכולוגיים ותכונות כגון: יצרתיות, דימיון, מעוף וראייה מרחבית.

היתרון הטמון במבחן הפסיכוטכני הוא כי מדובר במבחן, שמטרתו לאתר יכולות ספציפיות וכישורים אישיים הנדרשים למועמדים הפוטנציאליים לצורך קבלתם לתפקיד מסויים או קבלתם למסלול אקדמי מקצועי, וזאת באמצעות בניית מבחן פסיכוטכני המסוגל לנבא, להעריך ולמדוד תכונות אופי ויכולות ספציפיות הנדרשות על ידי המוסד.

מהו מבחן פסיכוטכני ?

מבחן פסיכוטכני בעיצוב הוא מבחן פסיכולוגי, שמטרתו לאתר תכונות אופי ולבחון כישורים אישיים ויכולות ספציפיות בקרב המועמדים הפוטנציאליים, כגון: יצירתיות, ראיה תלת ממדית, דימיון, יכולת עבודה בצוות, מעוף, מקוריות, ועוד.

מבחן פסיכוטכני בעיצוב הוא אחד מן האמצעים המדידים לבחינת התאמתו של המועמד לתחום הנלמד במוסדות האקדמיים לעיצוב. מדובר במבחן ממיין, המתפקד כתנאי סף להמשך תהליך הקבלה למוסד האקדמי המקצועי, כאשר לכל מוסד אקדמי יש את דרישות הסף הספציפיות לו, הכוללות גם את קביעת טווחי הציון הרלבנטיים לקבלת המועמד.

בחינה פסיכוטכנית בעיצוב נמשכת כשלוש וחצי שעות או יותר, ובמקרים אחדים היא גם כוללת סדנאות הבודקות יכולות של עבודה בצוות, ראיון אישי, ועוד.

במוסדות האקדמיים המקצועיים לעיצוב, הבחינה הפסיכוטכנית מתפקדת כתחליף לבחינה הפסיכומטרית.

לעומת זאת, מבחן פסיכוטכני בחברות ההשמה הוא מבחן חשיבה המתפקד ככלי מיון, שמטרתו לבחון את יכולת ההתאמה של המועמד הפוטנציאלי לתפקיד, זאת באמצעות בחינת מנת המשכל של המועמד, הנעשית על גבי מחשב וכוללת שאלות בתחומים שונים, לרבות: מילולי, כמותי וצורני, כמו גם סדנאות סימולציה, אשר מטרתן להעריך את הכישורים הפסיכולוגיים - חברתיים של המועמד.

מבחן פסיכוטכני חשיבתי, מוגבל בזמן ולרוב נמשך כשלוש שעות, כאשר השאיפה של המועמד היא לקבל ציון גבוה ככל האפשר, ביחס למתמודדים האחרים.

אילו סוגים של מבחן פסיכוטכני קיימים ?

כאמור, ישנם סוגים שונים של מבחנים פסיכוטכניים, לרבות הבאים:

  • מבחן פסיכוטכני צבאי ? המבחן הפסיכוטכני הצבאי, מהווה מדד מרכזי לקביעת הקב"א והתפקיד הצבאי העתידי. המבחן הפסיכוטכני הצבאי הוא מבחן חד פעמי, הנעשה במהלך הצו הראשון ואורך כשעתיים. המבחן הפסיכוטכני הצבאי הינו ממוחשב ומטרתו לבחון את רמת האינטליגנציה האנליטית והמילולית של המועמד, ולכן הוא מורכב משלושה חלקים: צורני, מילולי ומספרי.
  • מבחן פסיכוטכני בחברות השמה ? המבחן הפסיכוטכני של חברות ההשמה הוא כלי מיון שנועד לבחון אינטליגנציה, יכולות אישיות וכישורים חברתיים של המועמדים הפוטנציאלים, ועל פיהם לאתר את המועמדים הרלבנטיים ביותר לתפקיד.
  • מבחן פסיכוטכני באקדמיה (למקצועות העיצוב) ? הוא מבחן פסיכולוגי, שמטרתו לבחון כישורים אישיים ותכונות אופי, כגון: יצירתיות, מעוף, מקוריות, דימיון, ראייה תלת ממדית, ראיה מרחבית, ועוד.

מהם החלקים העיקריים המרכיבים בחינה פסיכוטכנית ?

באופן כללי, הבחינה הפסיכוטכנית מורכבת ממספר חלקים עיקריים, כאשר כל מוסד וארגון עשויים לתת משקל שונה לחלקי המבחן, זאת בהתאם לדרישות המקצוע או התפקיד האמור, וכן ייתכן כי הרכב המבחן יהיה שונה ממוסד זה למשנהו, המתבטאת בהשמטה או הוספה של חלקים למבחן, כך שיש לראות את פירוט חלקי הבחינה המצוינים במאמר זה, ככלליים בלבד.

חלקי הבחינה הם הבאים:

  • חלק כמותי ? החלק הכמותי של מבחן פסיכוטכני נועד לבחון את יכולת החשיבה הכמותית של המועמדים הפוטנציאליים. בין קשת המבחנים הכמותיים הפסיכוטכניים המוכרים, ניתן למצוא את הבאים: מבחני אומדנים, מבחני ידע בחשבון בסיסי, בעיות מתמטיות, וניתוח מידע באמצעות דיאגראמות וגרפים שונים. הדגש על ציון הסף במבחנים פסיכוטכניים כמותיים יהיה רב יותר כאשר מדובר במקצועות בהם השימוש ביכולת מתמטית הינו גבוה, לרבות: מחשבים, הנדסה, ועוד.
  • חלק מילולי ? החלק המילולי של מבחן פסיכוטכני נועד לבחון את יכולת החשיבה המילולית, יכולת הסקת המסקנות והבנת הטקסטים של המועמדים הפוטנציאליים. בין קשת המבחנים המילוליים המוכרים ניתן למצוא: מבחני לוגיקה, השלמת משפטים, הבנת הנקרא, מבחני דקדוק, איות ואוצר מילים, ומבחנים שמטרתם לבחון קשר בין מילים. מדובר במבחנים הנעשים בשפה העברית ובשפה האנגלית.
  • חלק צורני ? החלק הצורני במבחן הפסיכוטכני נועד לאבחן את יכולת ההסקה וההשלכה הלוגית של מועמדים פוטנציאליים מסדרות צורניות. מבחנים אלו מסתמכים על יכולות תפיסה מרחבית מולדת.

חלק פסיכולוגי ? החלק הפסיכולוגי במבחן הפסיכוטכני נועד לאבחן תכונות אופי ספציפיות, כישורים חברתיים, התנהגויות, יחסי אנוש, עבודת צוות ועוד.

  • חלק ייעודי ? החלק הייעודי במבחן הפסיכוטכני נועד לאתר יכולות ספציפיות הדרושות למועמד, כמו למשל חלק ייעודי של מבחן פסיכוטכני בעיצוב מטרתו לאתר תכונות אופי ספציפיות המהוות חלק מהותי בדרישות הסף לקבלתם של סטודנטים למקצועות העיצוב, כגון: דימיון, מקוריות, יצירתיות ועוד.

אילו מוסדות דורשים מבחן פסיכוטכני ?

כפי שציינו קודם, ישנם שלושה מוסדות העשויים לדרוש מבחן פסיכוטכני מן המועמדים הפוטנציאליים כתנאי קבלה, והם: מוסדות השכלה אקדמיים למקצועות העיצוב(כגון: שנקר או המכון הטכנולוגי חולון), צה"ל, חברות השמה וארגונים שונים.

לסיכום, אם ברצונכם להגביר את סיכויי ההצלחה בקבלה למוסד האקדמי או לתפקיד המיוחל בעבודה מוטב להתכונן, להשקיע מאמץ ולהתייעץ עם אנשים למודי ניסיון שעברו מבחן פסיכוטכני דומה ויוכלו לסייע לכם במידע על אופי הבחינה, אינפורמציה אשר לבטח תוכל לסייע לכם לקבל ציון גבוה בכל מבחן פסיכוטכני אשר תדרשו לו.