קורסי הכנה למבחני מחוננים

מסתובבים ביננו הרבה אנשים מחוננים נחנו ביכולות לימודיות גבוהות וכן אינטליגנציה גבוהה, ולעיתים אנשים אלו אינם מודעים כלל ליכולות המיוחדות האלו שלהם. על מנת לא "לפספס" את אותם ילדים מחוננים שמגלים כישורים ויכולות גבוהות מהממוצע, עורך משרד החינוך מדי שנה מבחנים לאיתור מחוננים כדי למצוא את אותם ילדים שכדאי לטפח, ולהעניק להם בהתאם מסגרת לימודית המתאימה ליכולות שלהם. 

ידוע שילד שאינו נמצא במסגרת חינוכית המתאימה לו יכול לגלות במהירות חוסר עניין בלימודית, ולכן מטרת מבחני איתור מחוננים נועדו למנוע חוסר עניין ואתגר מצד ילדים שיכולותיהם הלימודיות גבוהות מאלו הנמצאים איתם בכיתה, וכך להעניק להם תכנים לימודיים שנועדו עבורם וכך לעודד את יכולת החשיבה וההבנה הגבוהה שיש להם.

מה כולל מבחן איתור מחוננים?

מבחן איתור מחוננים נערך מדי שנה על ידי מכון הנרייטה סאלד, שהינו מכון מחקר ייחודי האחראי על תוכניות לימוד חינוכיות בישראל. בכדי להצליח לאתר את אותם ילדים שניחנו במאפיינים המתאימים למונח מחוננות, עורך המכון מבחן ייעודי המחולק לשני חלקים – החלק הראשון נועד לסינון של ילדים בעלי יכולות למידה גבוהות מהממוצע, ואילו החלק השני של המבחן נועד כדי לאתר מתוך קבוצת ילדים זו את אלו שהם מחוננים.

החלק הראשון של המבחן נערך לכל הילדים בכיתה המעוניינים לגשת למבחנים המחוננים, כאשר מהות המבחן היא לבחון את יכולות הבנת הנקרא והחשבון של הילדים הנבחנים. לרוב מתגלים בעזרת המבחן  כ-15% ילדים שיש להם יכולות למידה והבנה גבוהות, ומתוך האחוז הזה החלק השני של המבחן מאתר 1.5-2.5% של ילדים שהינם מחוננים.

מתי ניתן לעשות את המבחן?

מבחני איתור מחוננים נערכים אחת לשנה עבור ילדים בכיתות ב' וילדים בכיתות ו'. לרוב תקופת המבחנים נערכת בתחילת שנת הלימודים, בין החודשים אוקטובר לנובמבר. הורים המעוניינים שילדיהם ייגשו לבחינה צריכים לעדכן את המורים שלהם, כיוון שהחלק הראשון של המבחנים נערכים במסגרת בית הספר. לאחר בדיקת המבחנים על ידי הצוות החינוכי של בי"ס, עליהם לרכז כ-15% מתוך כלל התלמידים שעמדו בהצלחה במבחנים ולהמליץ עליהם כמתאימים למעבר של החלק השני של מבחן האיתור.

גם החלק השני של המבחן נערך ע"י מכון הנרייטה סאלד, אך בשונה מהמבחן הראשון הוא מועבר מחוץ לבית הספר ונערך בשעות אחה"צ. החלק השני של המבחן כולל רמת קושי גבוהה יותר לעומת החלק הראשון, ודורש מהתלמידים לדעת כיצד לעמוד בלחץ של זמן נוסף לבחינת הכישורים הלימודיים הגבוהים של כל ילד. על מנת שהילדים יוכלו להתמודד עם האתגר של עמידה בזמנים, ההמלצה היא שיערכו לכך בהתאם באמצעות קורסי הכנה למבחני מחוננים.

מהי המטרה של קורס הכנה למבחני מחוננים?

קורסים אלו נועדו להקנות לילדים את השיטות להתמודדות עם האתגר שמחכה להם במהלך מבחני איתור מחוננים, בין אם מדובר על החלק הראשון או החלק השני של המבחן. הקורס הייעודי עבור החלק הראשון של המבחן יעניק לילדים את האפשרות לתרגל שאלות בנושא הבנת הנקרא וחשבון, ואילו קורס ההכנה לקראת החלק השני של המבחן יסייע להם לתרגל תהליכי חשיבה ופתרון שאלות במקביל להתמודדות עם לחץ של זמנים.